RING OSS - 031-781 24 57

Stängsel

RING OSS - 031-781 24 57

Stängsel

Ett villastängsel som finns att köpa hos oss

Vi har olika stängsel att erbjuda dig som kund beroende på dina förutsättningar och behov. Mått, tjocklekar och typ av stängsel är anpassat efter dig som kund och för ni ska bli hundra procent nöjda. Kontakta oss – vi måttanpassar stängsel åt din fastighet. Kontakta oss – hos vårt företag hittar ni det stängsel som just ni behöver.

Våra stängsel för dig

Stängsel som vi har till ert förfogande är följande;

Palissadstängsel, bostad

Ett av våra stängsel som är framtaget med särskilt hänseende gällande säkerheten. Ett palissadstängsel är ett områdesskydd som genom sin konstruktion och utformning säkerställer en lång livslängd då risken för skador på grund av åverkan är mycket liten. Detta stängsel tillåter dig att anpassa ditt stängsel estetiskt till omgivande arkitektur och på så vis kombinera en mycket hög säkerhetsgrad med ett tilltalande yttre vilket passar utmärkt för dig som ställer höga krav på kostnadseffektivitet i kombination med säkerhet och estetik. 

Villastängsel

Ett stängsel av flätverk som vanligtvis har en höjd på 800 - 1200 millimeter med en maskstorlek om 50x50 millimeter och 3 millimeter ståltråd. Beroende på behov och förutsättningar påverkar också ert val av nät, det vill säga höjdmässigt, som maskans storlek eller trådens grovlek. För ökad livslängd kan du välja en kraftigare spänntråd alternativt en överliggare. Komplettera ditt villastängsel med lämplig grindlösning. 

Förskolestängsel

Stängsel till förskolor och skolor är tillverkade för att motstå det vanliga slitaget. Ett förskolestängsel är vanligen ett 1,2 meter högt flätverk med maskstorlek om 40×40 mm och 3 mm ståltråd. Maskstorleken är något mindre för ett förskolenät för att undvika eventuell klättring i nätet. Även om flätverksstängslet är det absolut vanligaste alternativet runt våra förskolor, har det blivit allt vanligare att montera panel- eller palissadstängsel.

Vanligen monteras nätet på insidan och stolparna på utsidan av stängslet för att undvika eventuell klättring på t. ex. stagen. Oftast väljs en kraftigare spänntråd samt en mindre maskstorlek och överliggare för ökad livslängd.

Idrottsstängsel

Stängsel till idrottsanläggningar är tillverkade för att motstå bland annat stötar. Ett idrottsstängsel har ofta en maskstorlek på 50x50 millimeter med en trådgrovlek på 4 millimeter. Höjden på stängslet kan variera beroende på omgivningen. Men omgivningen, förutsättningar och behov avgör val av nät såväl som höjd, maskans storlek och trådens grovlek.

Vanligtvis monteras nätet på insidan och stolparna på utsidan av stängslet för att undvika eventuella personskador.

Industristängsel

Detta stängsel är vanligen 2 meter högt flätverk med maskstorlek om 50X50 millimeter och 3 millimeter ståltråd.Som överklättringsskydd på ett traditionellt industristängsel monteras vanligen tre rader taggtråd överst, vilket ger en totalhöjd på 2.40 meter och överensstämmer med Försäkringsförbundets rekommendationer.

Palissadstängsel, (industri och kontor)

Denna stängsel varianten fokuserar mot industrier och kontor. Det är speciellt framtagna för dig som kund och de andra som befinner sig på områdetssäkerhet Konstruktionen och utformningen på stängslet ger en lång livslängd då risken för skador på grund av åverkan är mycket liten. Detta stängsel finns i flera olika utföranden och komplettera gärna stängslet med en en lämplig grindlösning.